Read More
9 Comments
355 Views

मूल्यवर्धनने मुले बनतात शिस्तबद्ध Thane_Murabad_Z.P.P.S Malipada

जी मुले आपापसात भांडणे करून, एकमेकांची तक्रार करून शिक्षकांना त्रास देत होती त्यांनीच शाळेत शिस्तीचे उदाहरण घालून दिले आहे. “मूल्यवर्धनमुळे…

Read More